Paperittomien terveydenhuolto raukesi

Share |
15.03.2015

Paperiton on henkilö, joka oleskelee valtion alueella ilman oleskelulupaa, eikä oleskelu ole viranomaisten tiedossa. Lähes kaikki paperittomat ovat laittomasti maassa. Paperittomien henkilötodistukset voivat olla väärennetyt. Suomessa oleskelee noin 2000 paperitonta. Tosin luku on huomattavasti suurempi, koska paperittomat eivät halua ilmoitella olemassaolostaan viranomaisille.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on sovittu oikeudesta terveyteen. Käytännössä paperittomat ovat saaneet kiireellisissä tapauksissa jo nyt välttämättömän hoidon sekä apua vapaaehtoisilta työntekijöiltä.  Lakiesitys koskisi lähinnä kolmansien maiden kansalaisia, koska EU:n kansalaisilla on oikeus rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Laki ei koskisi kuitenkaan Romanian ja Bulgarian romaneja, koska heiltä puuttuu kotimaansa järjestämä kattava sairausvakuutusturva ja heidän hoitonsa jää kokonaan suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi.

Lakiesitys paperittomien hoidosta raukesi kansanedustaja Kari Rajamäen ehdotettua asian jättämistä pöydälle 13.3. Me istuntosalissa paikalla olleet perussuomalaiset kansanedustajat kannatimme häntä. Salissa ei sinä iltana ollut paikalla edes kahta hallituspuolueiden edustajaa, että olisivat saaneet vietyä vastaesityksellä pöydällepanoesityksen ajankohdan äänestykseen. Tämän johdosta tätä lakiesitystä ei ehditty käsitellä näillä valtiopäivillä.  Lakiesityksessä vaadittiin laajempaa kiireetöntä sairauden ja terveydenhoitoa esim. neuvolapalveluita.

On hyvin todennäköistä, että paperittomat tulevat köyhistä maista paremman elintason perässä ja siten asiakasmaksut jäisivät saamatta. Tämän seurauksena paperittomien hoitokustannuksiin joutuisi osallistumaan Suomen kunnat ja tarvittaessa valtio eli me veronmaksajat. Maksamattomat laskut tulisi lähettää maksettavaksi paperittomien lähtömaihin ja viestittää päättäjiä kehittämään omien maidensa olosuhteet paremmiksi.

Paperittomien terveydenhoitokuluiksi on arvioitu noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Summaa on mahdotonta tietää, koska laittomasti maassa olevien määrää ja hoitotarvetta ei tiedetä. Onkohan tässä arviossa huomioitu kaikki mahdolliset välittömät ja välilliset kustannukset: kalliit tulkkipalvelut, työ paperittoman henkilöllisyyden selvittämiseen, hoitotoimenpiteet ja yhteisen kielen puuttuessa aikaa vievä kodittoman ”kotiutus”, mahdollinen kiireellinen sosiaaliapu ja psykiatrin konsultaatio, asiakasmaksut, lääkkeet ja moniammatillisen tiimin yhteistyö? Tätä arvioitua summaa pidetään vähäisenä, mutta todennäköisesti kulut kasvavat jatkossa, kun mahdolliset tulijamäärät lisääntyvät tiedon levitessä, vaikka ministeriö onkin tästä asiasta toista mieltä.  Euroopan ja kehitysmaidenkaan talous ei ole nousussa, jonka johdosta tämäntyyppinen terveysturismi lisääntyisi ja varsinkin, jos mikään taho ei saa ilmiantaa laittomasti maassa olevia.

Suomessa terveydenhuoltohenkilöstö saa ottaa kantaa vain hoidollisiin asioihin. Heiltä vaaditaan vaitiolovelvollisuutta. Poliisille voi ilmoittaa paperittomasta henkilöstä vain, jos on erittäin vahva epäilys rikoksesta. Olimme säätämässä lakia, missä suojelemme kenties rikollisia ja rikollista toimintaa tietoisesti.

Joidenkin mielestä perussuomalaisten politiikka tässä asiassa on häpeällistä, epäinhimillistä ja kovaa. Emme estä paperittomia saamasta kiireellistä, välttämätöntä terveydenhuollon hoitoa. Se on jokaisen ihmisen perusoikeus Suomessa, mutta mielestäni kaikki paperittomat terveydenhuollon asiakkaat kuuluisi ilmoittaa poliisille. Poliisin tehtävä on selvittää piileskelyn syy, rikollisuuden ja laittomuuden tasot. On häpeällistä, että samaan aikaan oman maan vanhusten ja vammaisten ihmisten sote-palveluita kiristetään ja rajataan. Voi sanoa, että Rajamäki ja perussuomalaiset pelastivat Suomen kansan kurjuudelta toistaiseksi.

Julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 17.3.2015

11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa

Siirry arkistoon »