Tutkimus ja tieteellinen toiminta

Olen toiminut erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä Turun yliopistossa lähes 30 vuotta.

Tutkimusaiheet ovat liittyneet laserien rakentamiseen, suprajohteiden valmistukseen ja elektroluminisenssivalon tuottoon ohuissa pii- ja piidioksidikalvoissa. Tutkimus on keskittynyt pääasiassa fysiikan ja elektroniikan osa-alueille, joissakin projekteissa on ollut yhteistyötä myös lääketieteen ja biolääketieteen puolelle.

Tutkimustuloksista on tehty 20 englanninkielistä referoitua artikkelia ja lisäksi poster-esityksiä tieteellisiin konferensseihin.  (List of Publications)

Julkaisuluettelo - List of Publications

Referoidut artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä (Referee processed articles)

1. R. Laiho, L. Heikkilä and H. Snellman; Microstructural investication of the high-Tc superconductor YBa2Cu3Ox with a scanning tunneling microscope. J. Appl. Phys. 63(1) (1988)  225-227

2. R. Laiho, M. Aarnio, L. Heikkilä, H. Snellman, I. Kirschner, I. Halàsz; Surface structures of YBa2Cu3O7-x, BiCa1,7Sr0,7Cu2Ox and TlCaBaCuO4.5±x investigated by scanning tunneling microscopy. J. Microscopy  152 Pt 2  (1988) 407-413

3. K. Rogacki, R. Laiho, L. Heikkilä and W. Sadowski; Evidence for layered structure of YBa2Cu3O7-x single crystals. Solid State Communications  81(1) (1992) 101-104

4. L. Nánai, R. Vajtai, I. Hevesi, R. Laiho and L. Heikkilä; Periodic nanostructures observed by stm on vanadium surface preilluminated with a cw YAG-laser. Superlattices and Microstructures 11(4) (1992)  435-438

5. J. Lukkari, L. Heikkilä, M. Alanko and J. Kankare; Nucleation in electropolymerization: A scanning tunneling microscopic study. Synthetic Metals 55  (1993) 1311-1316

6. J. Lukkari, M. Alanko, L. Heikkilä, R. Laiho, and J. Kankare;  Nucleation and Growth of Poly(3-methylthiophene) on Indium-Tin Oxide Glass by Scanning Tunneling Microscopy. Chemistry of Materials  5(3) (1993) 289-296

7. T. Yu, R. Laiho, and L. Heikkilä; Investigation of porous silicon by scanning tunneling microscopy and atomic force microscopy. J. Vac. Sci. Technol. B 12(4) (1994) 2437-2439

8. L. Heikkilä, T. Kuusela, H-P. Hedman, A. Pavlov and H. Ihantola; AFM and STM investigations of electroluminescent SiO2/Si superlattices prepared by chemical vapour deposition, Diffusion and Defect Data Pt. B: Solid State Phenomena 54 (1997) 13-20

9. S. Kulmala, T. Ala-Kleme, L. Heikkilä and L. Väre; Energetic electrochemiluminescence of (9-fluorenyl)methanol induced by injection of hot electrons into aqueous electrolyte solution, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 93(17) (1997) 3107-3113

10. J-P. Jalava, L. Heikkilä, O. Hovi, R. Laiho, E. Hiltunen, A. Hakanen and H. Härmä; Structural investigation of Hydrous TiO2 Precipitates and their Aging Products by X-ray Diffraction, Atomic Force Microscopy and Transmission Electron Microscopy, Industrial & Engineering Chemistry Research, 37(4), (1998) 1317-1323

11. L. Heikkilä, T. Kuusela, H-P. Hedman, and H. Ihantola; Electroluminescent SiO2/Si superlattices prepared by low pressure chemical vapour deposition, Applied  Surface Science 133 (1998) 84-88

12. L. Heikkilä, T. Kuusela and H-P. Hedman; Laser type of spectral narrowing in electroluminescent Si/SiO2 superlattices prepared by low pressure chemical vapor deposition, Superlattices and Microstructures 26 (3) (1999) 157-169

13. L. Heikkilä, T. Kuusela and H-P. Hedman; Electroluminescence in Si/SiO2 layer structures, Journal of Applied Physics 89 (2001) 2179-2184

14. L. Khriachtchev, L. Heikkilä and T. Kuusela; Red photoluminescence of gold island films, Applied Physics Letters 78 (2001) 1994-1996

15. N. Porjo, T. Kuusela and L. Heikkilä; Characterization of fotonic dots in Si/SiO2 thin film structures, Journal of Applied Physics 89 (2001) 4902-4906

16. M. Helin, L. Väre, M. Håkansson, P. Canty, H. -P. Hedman, L. Heikkilä, T. Ala-Kleme, J. Kankare and S. Kulmala; Electrochemiluminoimmunoassay of hTSH at disposable oxide-coated n-silicon electrodes, Journal of Electroanalytical Chemistry 524-525 (2002) 176-183

17. T. Suominen, P.Paturi, H. Huhtinen, L. Heikkilä, H.-P. Hedman, R. Punkkinen and R. Laiho: Conductivity and distribution of charge on electroluminescent Si/SiO2 structures investigated by electrostatic force microscopy, Appl.  Surf. Sci. 222 (2004) 131-137

18. M. Meretoja, R. Punkkinen, H.-P. Hedman, L. Heikkilä, M. Hirvonen, T. Suominen and M. Heinonen: Electroluminescence in Si/SiO2 layer structures,  Physica Scripta T 114 (2004) 53-56

19. M. Håkansson, Q. Jiang, M. Helin, M. Putkonen, A.J. Niskanen, S. Pahlberg, T. Ala-Kleme, L. Heikkilä, J. Suomi and S. Kulmala: Cathodic Tb(III) chelate electrochemiluminescence at oxide-covered magnesium and n-ZnO:Al/MgO composite electrodes, Electrochimica Acta 51 (2005) 289-296

Väitöskirja

L. Heikkilä, Electroluminescence in Si/SiO2 layer structures, Annales Universitatis Turkuensis ser. AI TOM. 284 99 p. (2002)

Konferenssiesitelmä

L. Heikkilä, Electroluminescence in Si-SiO2 layers, Nato Advanced Recearch Workshop- Towards the First Silicon Laser, Trento, Italy (2002)

Konferenssijulkaisut

1. L. Heikkilä, R. Laiho, E. Hiltunen and T. Moisio, Preparation of Nb3Ga superconductor by CO2 laser irradiation. Proc. of the 3rd conference on laser materials processing in the nordic countries, August 21-22,1991, Lappeenranta, Finland, pp.219-223. (Julkaisuun liittyen on pidetty 20 min. esitelmä)

2. S.Karirinne, (*)J. Keränen, (*)T.Lepistö, L.Heikkilä, T.Kuusela, R.Punkkinen: "Microanalysis of light emitting silicon structures" Conference: Microscopy of Semiconducting Materials XII, March 25-29, 2001, Oxford, England

3. L. Heikkilä, R. Punkkinen and H.-P. Hedman, Electroluminescence in Si/SiO2 layers. In a book ”Towards the First silicon laser” edited by L. Pavesi, S. Gaponenko and L. Dal Negro, Nato Science Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry Vol. 93 pp. 55-60, 2002 (ISBN 1-4020-1194-6)

Posterit

1. L. Heikkilä, R. Laiho and J. Vanhatalo, Preparation of Nb3Ga and Nb3AlGe superconductors by CO2 laser irradiation. Poster. Proc. of the XXII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 24-26, 1988, Jyväskylä, Finland. 7:16 .

2. L. Heikkilä, J.P.S. Aalto, L.J. Pelliniemi, R. Laiho and J. Finne, Scanning tunneling microscopy of polysialic acid. Poster. Proc. of the XXV Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 21-23, 1991, Oulu, Finland. p. 172 .

3. L. Heikkilä, I. Altfeder and R. Laiho, Scanning tunneling microscopy of Nb3Ga at 4,2 K. Proc. of the XXVI Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 19-21, 1992, Lahti, Finland. p. 12:3 .
Viitteeseen liittyen on pidetty myös 12 min. pituinen englannin kielinen esitelmä.

4. M. Alanko, J. Lukkari, L. Heikkilä and J. Kankare, Poly-3-metyylitiofeenin nukleaation tutkiminen tunnelointi-mikroskoopilla ja fotogalvaanisella laitteistolla. Kemian erikoistyö -92, Lyhennelmät, Kemian laitos, Turun yliopisto, Turku 1992.

5. J. Lukkari, M. Alanko, L. Heikkilä and J. Kankare, Nucleation in electropolymerization: A scanning tunneling microscopic study. Poster. ICSM'92 (International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals), Göteborg 12.-18.8.-92.

6. L. Heikkilä, E. Hiltunen, O. Hovi, H. Härmä, J-P. Jalava and R. Laiho, Atomic force microscopy of TiO2 hydrates. Proc. of the XXVII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 1993, Turku, Finland. p. 10.9 .

7. T. Yu, L. Heikkilä and R. Laiho, Investigation of porous silicon by scanning tunneling microscopy (STM) and atomic force microscopy (AFM). Proc. of the XXVII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 1993, Turku, Finland. p. 25.4 .

8. L. Heikkilä, R. Laiho, T. Moisio, E. Lähderanta and A. Mäkinen, New fabrication method of high field superconductors. Proc. of the XXVII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 1993, Turku, Finland. p. 25.5 .

9. T. Suominen, L. Heikkilä, T. Kuusela, H. Huhtinen, P. Paturi and R. Laiho, Electrostatic Force Microscopy (EFM) Measurements of Electroluminescent dots in Si/SiO2 thin film, Proceedings of the XXXVI Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 14-16, 2002, Joensuu, Finland 1.23 p.27

10. T. Suominen, L. Heikkilä,  H. Huhtinen and P. Paturi, Time relaxation of trapped charges and conductivity in Electroluminescent Light Emitting Si/SiO2-layer structures, Proceedings of the XXXVII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 20-22, 2003, Helsinki, Finland 11.19 p.307

11. H.-P. Hedman, L. Heikkilä, M. Hirvonen, R. Punkkinen and L. Suvanto, Electroluminescence from a Single Spot in Si/SiO2 layers, Proceedings of the XXXVII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 20-22, 2003, Helsinki, Finland, 11.43 p.331

12. M. Meretoja, H.-P. Hedman, L. Heikkilä, P. Werner, M. Hirvonen and R. Punkkinen, Electroluminescence from Si/SiO2 microdevices on patterned silicon wafers, Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 18-20, 2004, Oulu, Finland, p.303

13. M. Meretoja, H.-P. Hedman, L. Heikkilä and R. Punkkinen, Electroluminescence from Si nanoparticles in Si/SiO2 microdevices on patterned silicon wafers, Proceedings of the XXXIX Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 17-19, 2005, Espoo, Finland, p.303

14. M. Meretoja, P. Suomalainen, H-P. Hedman, L. Heikkilä, M. Hirvonen and R. Punkkinen, The Position correlation of electroluminescent dots and conductivity changes on the surface of Si/SiO2 nanolayers on silicon, Proceedings of the XL Annual Conference of the Finnish Physical Society, March 9-11, 2006, Tampere, Finland, p.217

Kansalliset julkaisut ja esitelmät

N. Porjo, H.-P. Hedman, L. Heikkilä, T. Kuusela: Electroluminescence in Si/SiO2 nanostructures prepared by low pressure CVD method. - URSI/IEEE XXIV Convention on Radio Science, Turku, Finland (1999) p. 76.