Hitaasti kiiruhtaen

02.09.2022


Kesän jälkeen alueuudistukseen liittyvät kokoukset ovat hieman kangerrelleet. Aluehallituksen kokous peruuntui elokuussa päätöstä vaativien asioiden vähäisyyden vuoksi. Samoin kävi elokuun aluevaltuuston kokoukselle. Asioiden valmistelu lienee hidastunut kesälomien ja vasta kesän aikana tehtyjen virkavalintojen vuoksi.

Kesä on muutenkin lisännyt hoitojonoja maamme kaikissa sairaanhoitopiireissä. Toivottavasti hoitohenkilökunta ja alueuudistuksen suunnitteluun ja johtamiseen kesällä valitut jatkavat tehtäviään nyt alkaneen syksyn mittaan hyvin levänneinä ja selkein ajatuksin siitä, että miten tätä hyvinvointialuettamme viedään tehokkaasti ja yhdessä tuumin kohti parempia pelastus-, sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluja asiakkaan asuinpaikasta riippumatta.

Kymmenen vuotta sitten maamme hallituspuolueiden edustajat perustelivat soteuudistuksen tarvetta muun muassa maakuntien keskuskaupunkien leveämmillä hartioilla, kun pienemmät kunnat kipuilivat joka syksyisten kunnallisveroprosentin korotuspaineiden kanssa terveydenhoitokulujen kasvun seurauksena. Nyt uudistuksen lähdettyä viimein liikkeelle on keskuskaupunki Turun heikko tila sosiaali- ja terveystoimen sekä vanhustenhoidon osalta tullut paremmin kaupunkipäättäjienkin tietoisuuteen. Aiemmin mainostetut leveät hartiat ovat tainneet valahtaa housuihin.

Aluevaltuutettuna kaipaisin valitulta virkamiesjohdolta selkeämpää budjetin esittelyä ja selkeää havainnollistusta siitä, että mihin hyvinvointialueelle varatut rahat kuluvat ja mihin palveluihin ne tulevat riittämään. Selonteon pohjalta mahdollista lisärahan tarvetta ja toiminnan suunnittelua olisi helpompi arvioida. Nämä tiedot saattavat nyt puuttua minun lisäkseni 78:lta muulta aluevaltuutetulta.

Saadaanko soten tuottavuus kasvuun työhyvinvoinnilla ja paremmalla johtamisella? Sanotaan, että työhyvinvointi lisää tuottavuutta vähentämällä työn henkistä rasittavuutta ja sairaslomia.

Kunta-alan työntekijöiden ryhmästä hoitajilla on eniten sairauspoissaoloja. Tilastojen mukaan alle 30-vuotiaat sairastavat eniten. Suuntaus on huolestuttava, koska sote-alalla on huutava pula osaavasta henkilöstöstä. Jatkuvien toiminallisten ja rakenteellisten muutosten ja paineiden alla, henkilöstöltä odotetaan venymistä ja yhteistyötä. Työmäärä on lisääntynyt, mutta työ tehdään samoilla resursseilla ilman palkankorotuksia. Sairaalan budjetista hoitohenkilöstön palkat ovat suurin menoerä. Viimeisen viiden vuoden ajan sote-kentältä on kuulunut hälyttäviä uutisia siitä, miten työ on muuttunut entistä vaativammaksi, pakkotahtisemmaksi ja hätäisemmäksi. Uupumisen merkit ja sote-alan kriisiytyminen eivät ole tapahtuneet hetkessä, mutta maamme hallitus on sivuuttanut muutoksen liian kevyesti.

Hyvinvointialueet aloittavat vuonna 2023 ja sote-rahoitus tulee valtiolta. Hoitajapulaa on vähennettävä rahoitusta kohdennettaessa. Suurin osa hoitajista tekee kuluttavaa kolmivuorotyötä, joka vaatii tasapainottelua työn, arjen, perheen ja harrastusten välillä.

Lähiesimiehet ja johtaminen ovat avainasemassa työssä jaksamisessa. Lähiesimiehen työaika menee valitettavasti liian usein päivittäisjohtamiseen ja sijaisten hankintaan. Lähiesimiehen tulee kuunnella alaisiaan ja pitää heidän puoliaan muutoksissa, koska hallintorakenne on kehittynyt sellaiseksi, että ylin johto ei välttämättä tiedä hoitotyön koko sisältöä ja vaativuutta. Lähiesimiehillä on kokonaiskäsitys hoitotyöstä ja työn sisällön vaativuudesta. Jatkossa pitää panostaa henkilöstön työhyvinvointiin sekä parantaa työolosuhteita.

Julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 2.9.2022
14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi

Siirry arkistoon »