Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi

27.04.2022

Asiakasmaksukaton ohjelmistoavusteinen kokoaminen automaattisesti terveydenhuollon toimipisteistä ja kertymän valvonta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Tiedotusvälineissä olleen uutisoinnin perusteella kunnat ja kansalaiset odottavat paljon alueuudistukselta, kun ajatellaan ICT:hen liittyviä terveydenhuollon ohjelmistojen yhtenäistämisiä. Kansalaiset odottavat, että ensi vuonna tieto kulkee automaattisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eri toimipisteiden ja sairaaloiden välillä. ICT:n avulla on mainostettu toteutettavan lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja korvaavia etävastaanottojakin.

Valtioneuvoston 29.3. aluevaltuutetuille pidetyssä ICT-webinaarissa selvisi, että STM ja VM ovat jättäneet tavoitteet laatimatta alueiden yhtenäisille potilastietohallinto-ohjelmille ja alueet saavat huseerata omin päin kuten parhaaksi näkevät tässä alkukiireessä, jota on arveltu tulevaksi jo useita vuosia. Uudistus näkyy kuitenkin tulevan yhtä yllättäen kuin Ukrainan sota, kumpaankaan ei ole osattu varautua etukäteen.

Sosiaali -ja terveysministeriö on myöntänyt hyvinvointialueellemme ITC-järjestelyihin 19.191.951,31 euroa. Täältä pyydettiin liki puolet enemmän. Nyt kun alue yhtenäisenä hankkii ja päivittää ohjelmistoja, niin ohjelmistoyrityksiltä voisi myös vaatia vapaaehtoisia ohjelmistojensa kehittämisiä siten, että yhteensopivuus muiden alueella käytettävien ohjelmistojen kanssa paranisi. Tietysti pitää myös pyrkiä vähentämään samankaltaisia rinnakkaisia ohjelmia, jotta yhteensopivuutta ja yhteiskäyttöä voidaan parantaa, jotta työntekijöiltä vaadittava potilastietojen kirjaamistaakka vähenee, mutta tarpeelliset potilastiedot ovat silti paremmin saatavilla koko hyvinvointialueella kuin aikaisemmin.

Erityisesti haluamme korostaa, että kaikissa alueen julkisen terveydenhuollon toimipisteissä alueellamme asiakaskäynneistä kerättävät maksut koottaisiin heti, kun asiakas on laskunsa maksanut, ajantasaisesti päivittyvään tietokantaan ja samalla seurattaisiin ennakoivasti asiakasmaksukaton täyttymistä. Näin asiakkaalle ei edes lähetettäisi asiakasmaksukaton täyttymisen jälkeen maksukaton yli meneviä laskuja, jotta nykyisiltä palveluja ruuhkauttavilta turhilta laskujen lähettämisiltä ja liikamaksujen palautuksilta vältyttäisiin. Tämä vapauttaisi useita maksuhallinnon henkilötyövuosia käytettäväksi parempaan asiakaspalveluun. Kun tämä muutos toteutetaan, niin se näkyy kaikille paljon terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille tervetulleena parannuksena ja konkreettisena parannuksena toteutetusta alueuudistuksesta.

Viime aluevaltuuston kokouksen yhteydessä tehdystä ICT-tilannekatsauksesta jäimme kaipaamaan asiakastyöhön vaikuttavia konkreettisia parannuksia, joita tämän uuden sotealueen ICT-järjestelmien yhdistämisestä tulee verot ja kulut maksaville asiakkaille. Näihin palataan vielä useasti lähivuosina, kun lasketaan uudistuksen tuomia hyötyjä. Valitettavasti tilannekatsaus oli paneutunut vain hallintobyrokratiaan tarvittaviin ohjelmistosopimusten uusimisiin eikä niinkään uudistuksella tulevaisuudessa saavutettaviin hyötyihin. Odotamme, että tulevassa valmistelussa kiinnitetään enemmän huomiota ohjelmistojen hinta- ja laatukehitykseen. Myöskin ohjelmistojen käytettävyyteen, tehokkuuteen ja tarpeellisuuteen tulee kiinnittää valmistelussa enemmän huomiota.

Yhteistyötä on korostettava ohjelmistoja käyttämään joutuvan sote-henkilöstön kanssa ja myös aluevaltuutettujen tietoisuutta käytettävistä ohjelmistoista ja niiden kustannuksista tulee lisätä, jotta alueella kyetään tekemään oikeita päätöksiä hankintojen suhteen. ICT-kustannukset pitää pyrkiä pitämään kohtuullisella tasolla lisäämällä ohjelmistojen tilaajien osaamistasoa ja ymmärrystä niin ohjelmista kuin niiden käytöstä ja soveltuvuudesta joustavaan ja kiireiseen hoitotyöhön.


Perussuomalaisten valtuustoryhmä

14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi

Siirry arkistoon »