Tervetuloa Lauri Heikkilän kotisivuille

Eduskunnassa. Kuva: Matti MatikainenToimin kansanedustajana kaudella 2011-2015. Nykyisen työurani olen tehnyt Turun yliopistossa, jossa olen toiminut liki 25 vuotta mm. tutkimusassistenttina, fysiikan assistenttina, tutkijana ja mikroelektroniikan erikoistutkijana ennen eduskuntaan pääsyäni vuonna 2011. Lisäksi olen opettanut sivutoimisesti fysiikkaa (myös englanniksi) Turun ammattikorkeakoulussa liki 20 vuotta. Työn ja opiskelun ohessa olen viljellyt kotitilaa 45 vuotta ja ollut mukana politiikassa vuoden 1992 kunnallisvaaleista lähtien.

Pohjoismaiden yhteistoiminta on tullut tutuksi osallistuessani Pohjoismaiden neuvoston kokouksiin yhtenä Perussuomalaisten neljästä varsinaisesta edustajasta. Suomella on Pohjoismaiden neuvostossa 20 edustajaa.

Kotimaassa on tärkeää taata SOTE-palvelut tasavertaisesti koko kansalle. Maamme tulisi pitää kokonaan asuttuna ja luonnonvaroja tulee hyödyntää kestävällä tavalla. Monialaista yrittäjyyttä ja teollisuustuotantoa pitää kehittää, jotta saamme kilpailukykyisiä vientituotteita. Kotimainen ruuantuotanto on tärkeää puhtaiden elintarvikkeiden riittävyyden turvaamiseksi kansalaisille myös mahdollisina kriisiaikoina.

Suomen työllisyystilanne pitäisi saada huomattavasti nykyistä paremmaksi. Teen työtä maakuntamme ja Suomen eteen. Ottakaa yhteyttä. Yhteistyössä on voimaa ja saamme enemmän aikaan!

Keskeisiä teemojani

SOTE kuntoon
Sote-palvelujen tulee olla potilaslähtöisiä, laadukkaita ja asuinpaikasta riippumattomia yhdenvertaisia palveluja lähellä käyttäjää. Omaishoitajien asemaa on parannettava.

Työllisyys nousuun
Työssä käyminen ja toimeentulo ovat jokaisen suomalaisen perusoikeuksia. Työn on oltava kannattavaa, nollasopimukset ja matalapalkkaisten töiden lisääminen eivät ole ratkaisu työllisyyspolitiikkaan.

Koulutus ja opiskelu
En kannata jättilukioita kaukana kotoa. Pienemmissä ryhmissä opiskelu on tehokasta ja nuori tuntee kuuluvansa ryhmään. Koulutuksen suunnittelussa on reagoitava nopeasti työllisyystarpeen muutoksiin.

Energiaomavaraisuus
Elämme liiaksi tuontienergian varassa. Suomessa pitää käyttää enemmän turvetta, puuta, metsähaketta, biomassaa ja niistä valmistettuja luontoystävällisiä biopolttoaineita säästääksemme valtion varoja.

EU:n tuomat paineet
EU:n kriisimaille maksetut pankkituet ja Venäjä-pakotteiden maallemme aiheuttamat tappiot lisäävät valtion velkaa. Heikossa työllisyystilanteessa maahanmuuton pitää olla valvottua ja rajoitettua.