Tervetuloa kotisivuilleni

Olen erikoistutkijana Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella. Vuonna 1986 alkaneen työurani aikana olen toiminut liki 30 vuotta Turun yliopistossa mm. tutkimusassistenttina, fysiikan assistenttina, tutkijana ja mikroelektroniikan erikoistutkijana. Lisäksi olen opettanut sivutoimisesti fysiikkaa Turun ammattikorkeakoulussa liki 20 vuotta. Työkielinä ovat olleet suomi ja englanti. Työn ohessa viljelen kotitilaa yhdessä veljeni kanssa. Olen ollut mukana politiikassa vuoden 1992 kunnallisvaaleista lähtien.

Vuosina 2011-2015 olin kansanedustajana. Olin maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja, talousvaliokunnan varajäsen ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valiokunnan jäsen. Pohjoismainen yhteistoiminta tuli minulle tutuksi ja koulussa aikoinaan opittu ruotsin kieli tuli jälleen käyttöön.

Kotimaassa on tärkeää taata julkiset SOTE-palvelut tasavertaisesti koko kansalle. Etenkin vanhus- ja vammaispalveluissa pitää seurata, että hoito- ja avustavahenkilökunta on ammattitaitoista ja sitä on riittävästi. Palveluntuottajia on valvottava nykyistä tehokkaammin, jotta väärinkäytökset saadaan kitkettyä pois.

Maamme tulee pitää kokonaan asuttuna ja luonnonvaroja tulee hyödyntää kestävällä tavalla. Kaivoslaki pitää uudistaa siten, että laajenevasta kaivostoiminnasta tulee verotuloja valtiolle ja kaivoksen sijaintipaikkakunnalle. Monialaista yrittäjyyttä ja teollisuustuotantoa pitää kehittää, jotta saamme kilpailukykyisiä vientituotteita. Maassamme harjoitettavasta kansainvälisten suuryritysten liiketoiminnasta on kerättävä verotuloja myös Suomeen. Veroparatiisikeinottelua tulee kitkeä EU:n tasolla ja maailman laajuisesti.

Kotimainen ruuantuotanto on tärkeää puhtaiden elintarvikkeiden riittävyyden turvaamiseksi kansalaisille myös kriisiaikoina. Viljelijöiden saamaa osuutta elintarvikkeiden hinnasta pitää pystyä lisäämään. Tilakoon kasvattamisessa on jo menty kohtuuttomuuksiin. Mistä löytyy riittävän varakkaita jatkajia, jos viljelijöillä ei ole omia lapsia, jotka haluaisivat jatkaa tilanpitoa sukupolvenvaihdoksen jälkeen? Maatalouden tuottavuus on nykyisin niin heikko, että markkinahintaista tilaa ei maatalouden tuotolla hevin osteta.

Suomen työllisyystilanne pitäisi saada nykyistä paremmaksi. Ulkomaisen halpatyövoiman maahantuonti ei ole kestävä ratkaisu työmarkkinoidemme ongelmiin. Työntekijöiden palkkatason täytyy riittää elinkustannuksiin. Teen työtä maakuntamme ja Suomen eteen. Ottakaa yhteyttä. Yhteistyössä on voimaa ja saamme enemmän aikaan!

Keskeisiä teemojani

SOTE kuntoon
Sote-palvelujen tulee olla potilaslähtöisiä, laadukkaita ja asuinpaikasta riippumattomia yhdenvertaisia palveluja lähellä käyttäjää. Omaishoitajien asemaa, vanhusten hoidon tasoa ja turvallisuutta on parannettava. Hoitajamitoitus tulee laittaa lakiin ja sen lain toteutumista pitää myös valvoa. Viimeaikaiset kokemukset yksityisistä hoitopalveluista ovat osoittaneet, että valvontavastuu ja –oikeus tulee olla kunnan viranhaltijoilla.

Työllisyys nousuun
Työssä käyminen ja riittävä toimeentulo ovat jokaisen suomalaisen perusoikeuksia. Työn on oltava kannattavaa, nollasopimukset ja matalapalkkaisten töiden lisääminen eivät ole ratkaisu työllisyyspolitiikkaan.

Koulutus ja opiskelu
Peruskoulun tulee olla lähellä kotia. Lukion käyntikin on nuorelle helpompaa kotoa käsin, siksi en kannata jättilukioita kaukana kotoa. Pienemmissä ryhmissä opiskelu on tehokasta ja nuori tuntee kuuluvansa ryhmään. Ammattikoulutuksen suunnittelussa on reagoitava nopeasti työllisyystarpeen muutoksiin. Ammattikorkeakoulujen pitää ottaa koulutustarjonnassaan huomioon alueen yritykset. Erialojen tulevaisuuden työvoimatarvetta on pyrittävä ennakoimaan koulutuksia suunniteltaessa. Globaalissa kilpailussa myös yliopistojen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota yhteiskunnan ja yritysten osaajatarpeeseen, siten että korkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollisuus työllistyä nykyistä paremmin myös yliopistojen ja julkisen sektorin ulkopuolelle.

Energiaomavaraisuus
Elämme liiaksi tuontienergian varassa. Suomessa pitää käyttää enemmän turvetta, puuta, metsähaketta, biomassaa ja niistä valmistettuja luontoystävällisiä biopolttoaineita säästääksemme valtion ja kansalaisten varoja. Pitää ottaa huomioon maamme pitkät välimatkat ja pohjoinen ilmanala, niinpä siirtymisen polttomoottori- ja dieselkäyttöisistä autoista sähköautoihin ja muihin korvikkeisiin tulee tapahtua hitaasti ja harkiten, aiheuttamatta kansalaisille kohtuuttomia kustannuksia.

EU:n tuomat paineet
EU:n kriisimaille maksetut pankkituet ja Venäjä-pakotteiden maallemme aiheuttamat tappiot lisäävät valtion velkaa. Heikossa työllisyystilanteessa maahanmuuton pitää olla valvottua ja rajoitettua. Rikoksista tuomitut maahanmuuttajat pitää tuomion kärsittyään palauttaa lähtömaihinsa.