Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan

10.06.2022

Huhtikuun aluevaltuuston kokouksessa tein aloitteen, jonka tavoitteena on asiakasmaksukaton ohjelmistoavusteinen kokoaminen automaattisesti terveydenhuollon toimipisteistä ja kertymän valvonta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Jätimme aloitteen Perussuomalaisten ryhmän aloitteena. Automaattinen seuranta helpottaisi etenkin paljon sairastavien elämää, kun heidän ei enää tarvitsisi vuosittain huolehtia itse terveydenhuollon asiakasmaksukaton täyttymisen seurannasta. Aloitteella on tarkoitus parantaa etenkin pienituloisen vanhusväestön asemaa. Monet vanhukset eivät enää itse kykene huolehtimaan eri terveydenhuollon toimipisteissä asioidessaan maksamiensa maksujen kokoamisesta ja asiakasmaksukattonsa täyttymisen ilmoittamisesta. Siksi he joutuvatkin usein maksamaan liikaa maksuja.

Erityisesti kaikissa alueen julkisen terveydenhuollon toimipisteissä asiakaskäynneistä kerättävät maksut tulee koota ajantasaisesti päivittyvään tietokantaan heti, kun asiakas on laskunsa maksanut. Samalla seurataan ennakoivasti asiakasmaksukaton täyttymistä, ettei asiakkaalle lähetetä asiakasmaksukattoa ylittäviä laskuja, jotta nykyisiltä palveluja ruuhkauttavilta turhilta laskujen lähettämisiltä ja liikamaksujen palautuksilta vältyttäisiin. Tämä vapauttaisi useita maksuhallinnon henkilötyövuosia käytettäväksi parempaan asiakaspalveluun. Muutos näkyisi kaikille paljon terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille tervetulleena ja konkreettisena parannuksena toteutetusta alueuudistuksesta.

Hyvinvointialueen toiminnan asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden kannalta keskeinen asia on yhteisen asiakas-potilastietojärjestelmän hankinta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palveluissa on käytössä yli 40 asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Yhtenäistämällä käytössä olevia järjestelmiä ja kirjaamiskäytäntöjä on mahdollista saada aikaan yhtenäisempi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä.

Uutisoinnin perusteella kunnat ja kansalaiset odottavat paljon alueuudistukselta, kun tavoitellaan terveydenhuollon ohjelmistojen yhtenäistämisiä. Kansalaiset odottavat, että ensi vuonna tieto kulkee automaattisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eri toimipisteiden ja sairaaloiden välillä. Tietotekniikan avulla on mainostettu toteutettavan myös lääkäreiden ja hoitajien etävastaanottoja.

Valtioneuvoston 29.3. aluevaltuutetuille pitämässä webinaarissa selvisi, että STM (Sosiaali- ja terveysministeriö) ja valtionvarain ministeriö ovat jättäneet tavoitteet laatimatta alueiden yhtenäisille potilastietohallinto-ohjelmille. Alueet saavat huseerata omin päin kuten parhaaksi näkevät tässä alkukiireessä, jota on arveltu tulevaksi jo useita vuosia. STM on myöntänyt hyvinvointialueellemme ohjelmistojärjestelyihin tähän mennessä 36,7 milj. euroa.

Odotan, että tulevassa valmistelussa kiinnitetään enemmän huomiota ohjelmistojen hinta- ja laatusuhteeseen, käytettävyyteen, tehokkuuteen ja tarpeellisuuteen. Potilastietojen on oltava paremmin saatavilla koko hyvinvointialueella kuin aikaisemmin.

Tietojärjestelmien kustannukset tulee pitää kohtuullisella tasolla lisäämällä ohjelmistojen tilaajien osaamistasoa ja ymmärrystä niin ohjelmista kuin niiden käytöstä ja soveltuvuudesta joustavaan ja kiireiseen hoitotyöhön. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ohjelmistoja käyttävän sote-henkilöstön ja aluevaltuutettujen kanssa tulee lisätä, jotta kyetään tekemään oikeita päätöksiä hankintojen suhteen.

Julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 10.6.2022

14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi

Siirry arkistoon »