Paperittomien terveydenhuolto raukesi

15.03.2015

Paperiton on henkilö, joka oleskelee valtion alueella ilman oleskelulupaa, eikä oleskelu ole viranomaisten tiedossa. Lähes kaikki paperittomat ovat laittomasti maassa. Paperittomien henkilötodistukset voivat olla väärennetyt. Suomessa oleskelee noin 2000 paperitonta. Tosin luku on huomattavasti suurempi, koska paperittomat eivät halua ilmoitella olemassaolostaan viranomaisille.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, joissa on sovittu oikeudesta terveyteen. Käytännössä paperittomat ovat saaneet kiireellisissä tapauksissa jo nyt välttämättömän hoidon sekä apua vapaaehtoisilta työntekijöiltä.  Lakiesitys koskisi lähinnä kolmansien maiden kansalaisia, koska EU:n kansalaisilla on oikeus rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Laki ei koskisi kuitenkaan Romanian ja Bulgarian romaneja, koska heiltä puuttuu kotimaansa järjestämä kattava sairausvakuutusturva ja heidän hoitonsa jää kokonaan suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi.

Lakiesitys paperittomien hoidosta raukesi kansanedustaja Kari Rajamäen ehdotettua asian jättämistä pöydälle 13.3. Me istuntosalissa paikalla olleet perussuomalaiset kansanedustajat kannatimme häntä. Salissa ei sinä iltana ollut paikalla edes kahta hallituspuolueiden edustajaa, että olisivat saaneet vietyä vastaesityksellä pöydällepanoesityksen ajankohdan äänestykseen. Tämän johdosta tätä lakiesitystä ei ehditty käsitellä näillä valtiopäivillä.  Lakiesityksessä vaadittiin laajempaa kiireetöntä sairauden ja terveydenhoitoa esim. neuvolapalveluita.

On hyvin todennäköistä, että paperittomat tulevat köyhistä maista paremman elintason perässä ja siten asiakasmaksut jäisivät saamatta. Tämän seurauksena paperittomien hoitokustannuksiin joutuisi osallistumaan Suomen kunnat ja tarvittaessa valtio eli me veronmaksajat. Maksamattomat laskut tulisi lähettää maksettavaksi paperittomien lähtömaihin ja viestittää päättäjiä kehittämään omien maidensa olosuhteet paremmiksi.

Paperittomien terveydenhoitokuluiksi on arvioitu noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Summaa on mahdotonta tietää, koska laittomasti maassa olevien määrää ja hoitotarvetta ei tiedetä. Onkohan tässä arviossa huomioitu kaikki mahdolliset välittömät ja välilliset kustannukset: kalliit tulkkipalvelut, työ paperittoman henkilöllisyyden selvittämiseen, hoitotoimenpiteet ja yhteisen kielen puuttuessa aikaa vievä kodittoman ”kotiutus”, mahdollinen kiireellinen sosiaaliapu ja psykiatrin konsultaatio, asiakasmaksut, lääkkeet ja moniammatillisen tiimin yhteistyö? Tätä arvioitua summaa pidetään vähäisenä, mutta todennäköisesti kulut kasvavat jatkossa, kun mahdolliset tulijamäärät lisääntyvät tiedon levitessä, vaikka ministeriö onkin tästä asiasta toista mieltä.  Euroopan ja kehitysmaidenkaan talous ei ole nousussa, jonka johdosta tämäntyyppinen terveysturismi lisääntyisi ja varsinkin, jos mikään taho ei saa ilmiantaa laittomasti maassa olevia.

Suomessa terveydenhuoltohenkilöstö saa ottaa kantaa vain hoidollisiin asioihin. Heiltä vaaditaan vaitiolovelvollisuutta. Poliisille voi ilmoittaa paperittomasta henkilöstä vain, jos on erittäin vahva epäilys rikoksesta. Olimme säätämässä lakia, missä suojelemme kenties rikollisia ja rikollista toimintaa tietoisesti.

Joidenkin mielestä perussuomalaisten politiikka tässä asiassa on häpeällistä, epäinhimillistä ja kovaa. Emme estä paperittomia saamasta kiireellistä, välttämätöntä terveydenhuollon hoitoa. Se on jokaisen ihmisen perusoikeus Suomessa, mutta mielestäni kaikki paperittomat terveydenhuollon asiakkaat kuuluisi ilmoittaa poliisille. Poliisin tehtävä on selvittää piileskelyn syy, rikollisuuden ja laittomuuden tasot. On häpeällistä, että samaan aikaan oman maan vanhusten ja vammaisten ihmisten sote-palveluita kiristetään ja rajataan. Voi sanoa, että Rajamäki ja perussuomalaiset pelastivat Suomen kansan kurjuudelta toistaiseksi.

Julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 17.3.2015

14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa
06.12.2015Itsenäisyydenpäivän puhe Marttilan itsenäisyyspäiväjuhlissa
04.12.2015Hallitus tukkikoon veroparatiisikeinottelun!
10.09.2015Asiatietoa maahanmuutto- ja turvapaikkakeskusteluihin
06.08.2015Hallitus hapuilee
13.04.2015Vammainen henkilö ja omaishoitaja tarvitsevat tukemme
15.03.2015Paperittomien terveydenhuolto raukesi
06.03.2015Puheenvuoro uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
06.03.2015Kirjallinen kysymys: Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tuottaminen Suomessa
25.02.2015Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
25.02.2015Kirjallinen kysymys: Ajoneuvoveron maksaminen
11.02.2015Perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa viljelijöiden eläkerahoja
11.02.2015Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen
10.02.2015Puhkesiko uusi Turun tauti?
03.02.2015Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta
30.01.2015Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet: Pienten yritysten rahoitus paranee
27.01.2015Salon synnytysosasto pitää säilyttää
20.01.2015Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Ilmastolaki toisi tullessaan lisäbyrokratiaa ja heikentäisi maamme teollisuuden kilpailukykyä
23.11.2014Viivästyykö sote-uudistus?
14.11.2014Kirjallinen kysymys: Liikennetraktoreilla tehtävät kuljetukset ja vähäisen toiminnan raja
30.10.2014Puhe Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa
25.06.2014Kirjallinen kysymys: Maaseudun puhelin- ja verkkoyhteydet
25.06.2014Kirjallinen kysymys: VR:n lipunmyynti, asemat ja syöttöliikenne
03.06.2014Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten rekkojen tiemaksut
11.04.2014Kirjallinen kysymys: Lapsiperheiden köyhyys ja matalan kynnyksen yrittämisen mahdollistaminen
08.04.2014Ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden Neuvostossa
11.03.2014Kirjallinen kysymys: Kelan hakemusten käsittelyajat ja hengityselinsairaiden ja allergisten lasten sopeutumiskursseille ilmoittautuminen
06.03.2014Avauspuheeni "Monitori 2014"-seminaarissa
04.02.2014Kirjallinen kysymys: Henkilötietojen käyttäminen miljoonabisneksen välineenä
19.12.2013Kirjallinen kysymys: Ikäihmisten velkaantuminen
25.10.2013Kirjallinen kysymys: Rikostaustaote määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa
18.10.2013Kirjallinen kysymys: Ylikansallisten järjestöjen rahoituksen julkisuus ja päättäjien sidonnaisuudet
27.09.2013Talousarvioaloite: Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Vaikeasti vammaisen yhdenvertainen oikeus avunsaantiin
04.06.2013Kirjallinen kysymys: Matemaattisten aineiden opiskelu ja opettajien työllistyminen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Tuulivoimaloiden yhteisöveron kuntaosuuden jakoperuste
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Kotimaisen tuulivoimatuotannon toimintaedellytysten parantaminen
23.05.2013Ryhmäpuhe: Suomi pidettävä jatkossakin elintarviketurvallisuuden kärkimaana
14.05.2013Kirjallinen kysymys: Opetushallituksen määrärahavaje, perustehtävistä selviytyminen ja sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän toteuttaminen
19.10.2012Kirjallinen kysymys: Pienituloisten pankkiasioinnin palvelumaksut ja ikäihmisten henkilökohtainen neuvonta laskunmaksamisessa
05.10.2012Kirjallinen kysymys: Kala- ja ympäristötalouden koulutus
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen
13.06.2012Lakialoite: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta
06.06.2012Lakialoite: Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
01.06.2012Kirjallinen kysymys: Lääkkeidenhakumatkan korvattavuus
01.06.2012Toimenpidealoite: Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
25.04.2012Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla
30.03.2012Kirjallinen kysymys: Ristiriitaisuus susien määrässä
30.03.2012Toimenpidealoite: Suurpetohavaintoja koskevat tiedot julkisiksi
13.03.2012Kirjallinen kysymys: Jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnoittelu
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämisen käytännön toimenpiteet
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävän ohjelman maksullisuus
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen kustannukset ja resurssien tehokas ohjaus kiusaamisen torjumiseksi
19.12.2011Puheenvuoro talousarviokeskustelussa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
19.12.2011Kirjallinen kysymys: Perinteisten juhlatraditioiden viettäminen kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa
16.12.2011Kirjallinen kysymys: Pellon luovutusvoiton väliaikainen verovapaus
14.12.2011Puhe liittyen hallituksen talousarvioesitykseen 2012
25.11.2011Kirjallinen kysymys: Raakamaidon suoramyynti
28.10.2011Kirjallinen kysymys: Susitilanne Varsinais-Suomessa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Härkäläntielle 13519 Somerolla
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Näytä lisää »