Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta

03.02.2015

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on yhteensä 17 potilashotellia sairaaloiden yhteydessä. Potilashotellit ovat tarkoitettu ensisijaisesti hoidossa ja tutkimuksissa käyville potilaille ja heidän omaisilleen. Potilashotelleja käyttävät esim. syöpälapsiperheet, sädehoidossa käyvät ja synnyttäjät.

Yöpymismaksusta Kela korvaa osan korvaukseen oikeutetulle potilaalle. Potilas hakee itse Kela-korvauksen maksetulla kuitilla ja lääkärintodistuksella.

Potilashotellien yö maksaa vaihtelevasti noin 40-70 euroa yöltä, ja Kela korvaa asukkaalle noin 20 euroa.

Vuonna 2013 Kela korvasi lähes 51 000 yöpymistä. On arvioitu, että lisäkustannuksia tulee noin 1,2 miljoonaa euroa valtiolle yöpymis- ja matkakulukorvausten muodossa. Kunnille tämä tuo jopa säästöjä, sillä vuodepaikan kokonaiskustannukset ovat huomattavasti kalliimpia.

Vuonna 2012 Suomeen jalkautui norjalainen hoiva-alan yritys Norlandia Care, jonka liikevaihto oli vuonna 2013 noin 1 900 miljoonaa Norjan kruunua. Vuonna 2012 yhtiö perusti ensimmäisen potilashotellinsa Tampereelle. Se palvelee yliopistosairaalan potilaita ja matkailijoita. Norlandia Care aikoo perustaa potilashotelleja ympäri Suomen.

Helsingissä yksityissairaaloita palvelee terveyshotelli Health Care Hotel. Vuoden aikana asiakkaita on ollut noin 750, joista kolmannes on ulkomaalaisia. Tarvittaessa potilas voi ostaa hotellissa palveluja sairaanhoitajalta ja lääkäriltä.

OP on rakentamassa Suomeen uuden sairaalaverkoston Pohjola-nimellä. Yritysten työntekijät, joilla on vakuutukset kunnossa, saavat nopeaa palvelua, mitä pidetään tärkeänä, koska yksi sairauspoissaolopäivä maksaa yritykselle 300 euroa.

Potilashotelleista halutaan tehdä monipuolisempia ja antaa myös hoidollisia palveluita. Tämä tarkoittaa sitä, että yöpymisen kustannukset kallistuvat potilaalle. Tämä on myös yksi keino säästää varoja terveydenhuollon osastopaikoista, kun painopistettä ollaan siirtämässä voimakkaasti avoterveydenhuoltoon. Saavuttavatko potilashotellit maksimaalisen käyttöasteen, se jää nähtäväksi, sillä potilaan kunto pitkälti ratkaisee, missä häntä hoidetaan ja miten.

On arvioitu, että potilashotellit vähentävät potilasruuhkia, tartuntariskejä ja käytäväpaikoilla olevien potilaiden määrää. Tartuntariski on kuitenkin olemassa myös potilashotellissa, missä voi yöpyä matkailijoita ympäri maailman.

Sairaaloissa on välillä kuormitustilanteita, jolloin osastopaikat ovat hetkellisesti täynnä. Tällöin potilas odottaa petipaikkaa osaston käytävällä.

Kotikunnalle hotelli on sairaalaa edullisempi, mutta tämä ei saisi johtaa varsinaisten vuodepaikkojen vähentämiseen eikä hoidon laadun heikkenemiseen.

Potilaille potilashotelli on hyvä vaihtoehto silloin, kun he eivät tarvitse välitöntä huolenpitoa, kuten ennen tai jälkeen hoidon tai silloin, kun potilaat ovat matkustaneet hyvin pitkän matkan sairaalaan. Omaiset ovat tyytyväisiä, kun voivat yöpyä lähimmäisensä vieressä. Potilashotellit, kuten Suomen ensimmäinen potilashotelli Tampereella, ovat kuitenkin myös yksityistä liiketoimintaa, ja ne voivat yleistyessään lisätä myös veronmaksajiin kohdistuvaa taakkaa.

Yöpyminen potilashotellissa kustantaa noin 150 euroa, kun sairaalan vuodepaikan hinta on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan noin 300-400 euroa. Potilashotellitoiminnan Suomeen järjestäneen yrityksen mukaan Norjassa kustannussäästöt ovat olleet noin 30 prosenttia, ja Suomessa on mahdollisuus päästä 10 prosenttiin. Koska absoluuttinen ja suhteellinen hinta eroavat näin roimasti toisistaan, sietää kysyä, onko potilashotellitoiminnan ulottaminen yksityiseen liiketoimintaan perusteltua. Sairaalan vuodepaikan ja potilashotellitoiminnan kustannukset eroavat edellä olevan perusteella vähintään 50 prosenttia, mutta toimintaa pyörittävän yrityksen mukaan säästöt olisivat tästä vain viidesosa. Voidaan siis perustellusti olettaa, että yrityksen katteisiin menee suuri osa varsinaisesta säästöstä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksei valtio itse ota hoitaakseen potilashotellitoimintaa esimerkiksi kuntien tai alue- ja yliopistosairaaloiden kautta, koska tällä tavoin voitaisiin saada aikaan suurempia sote-rahojen kustannussäästöjä ja vapautuvat resurssit sijoittaa kuntien varsinaiseen toimintaan ja verorahatkin jäisivät Suomeen,
eikö potilashotellitoiminnassakin pitäisi ajatella kokonaisedullisuutta veronmaksajan ja hoidettavien kannalta,
kun potilaita jää käytäväpaikoille yöksi vuodeosastoille huonon paikkatilanteen vuoksi, niin kuinka tämä huomioidaan potilaalle tulevassa laskussa ja voiko potilas pyytää hinnanalennusta, ja
ovatko suomalaiset jatkossa yhdenvertaisia sote-palvelujen suhteen, kun rinnalle on tullut täydentäviä sairaaloita, kuten yksityis- ja vakuutussairaalat, jotka sijaitsevat pääosin ruuhka-Suomessa?

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2015
Lauri Heikkilä /ps
14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa
06.12.2015Itsenäisyydenpäivän puhe Marttilan itsenäisyyspäiväjuhlissa
04.12.2015Hallitus tukkikoon veroparatiisikeinottelun!
10.09.2015Asiatietoa maahanmuutto- ja turvapaikkakeskusteluihin
06.08.2015Hallitus hapuilee
13.04.2015Vammainen henkilö ja omaishoitaja tarvitsevat tukemme
15.03.2015Paperittomien terveydenhuolto raukesi
06.03.2015Puheenvuoro uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
06.03.2015Kirjallinen kysymys: Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tuottaminen Suomessa
25.02.2015Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
25.02.2015Kirjallinen kysymys: Ajoneuvoveron maksaminen
11.02.2015Perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa viljelijöiden eläkerahoja
11.02.2015Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen
10.02.2015Puhkesiko uusi Turun tauti?
03.02.2015Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta
30.01.2015Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet: Pienten yritysten rahoitus paranee
27.01.2015Salon synnytysosasto pitää säilyttää
20.01.2015Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Ilmastolaki toisi tullessaan lisäbyrokratiaa ja heikentäisi maamme teollisuuden kilpailukykyä
23.11.2014Viivästyykö sote-uudistus?
14.11.2014Kirjallinen kysymys: Liikennetraktoreilla tehtävät kuljetukset ja vähäisen toiminnan raja
30.10.2014Puhe Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa
25.06.2014Kirjallinen kysymys: Maaseudun puhelin- ja verkkoyhteydet
25.06.2014Kirjallinen kysymys: VR:n lipunmyynti, asemat ja syöttöliikenne
03.06.2014Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten rekkojen tiemaksut
11.04.2014Kirjallinen kysymys: Lapsiperheiden köyhyys ja matalan kynnyksen yrittämisen mahdollistaminen
08.04.2014Ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden Neuvostossa
11.03.2014Kirjallinen kysymys: Kelan hakemusten käsittelyajat ja hengityselinsairaiden ja allergisten lasten sopeutumiskursseille ilmoittautuminen
06.03.2014Avauspuheeni "Monitori 2014"-seminaarissa
04.02.2014Kirjallinen kysymys: Henkilötietojen käyttäminen miljoonabisneksen välineenä
19.12.2013Kirjallinen kysymys: Ikäihmisten velkaantuminen
25.10.2013Kirjallinen kysymys: Rikostaustaote määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa
18.10.2013Kirjallinen kysymys: Ylikansallisten järjestöjen rahoituksen julkisuus ja päättäjien sidonnaisuudet
27.09.2013Talousarvioaloite: Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Vaikeasti vammaisen yhdenvertainen oikeus avunsaantiin
04.06.2013Kirjallinen kysymys: Matemaattisten aineiden opiskelu ja opettajien työllistyminen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Tuulivoimaloiden yhteisöveron kuntaosuuden jakoperuste
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Kotimaisen tuulivoimatuotannon toimintaedellytysten parantaminen
23.05.2013Ryhmäpuhe: Suomi pidettävä jatkossakin elintarviketurvallisuuden kärkimaana
14.05.2013Kirjallinen kysymys: Opetushallituksen määrärahavaje, perustehtävistä selviytyminen ja sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän toteuttaminen
19.10.2012Kirjallinen kysymys: Pienituloisten pankkiasioinnin palvelumaksut ja ikäihmisten henkilökohtainen neuvonta laskunmaksamisessa
05.10.2012Kirjallinen kysymys: Kala- ja ympäristötalouden koulutus
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen
13.06.2012Lakialoite: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta
06.06.2012Lakialoite: Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
01.06.2012Kirjallinen kysymys: Lääkkeidenhakumatkan korvattavuus
01.06.2012Toimenpidealoite: Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
25.04.2012Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla
30.03.2012Kirjallinen kysymys: Ristiriitaisuus susien määrässä
30.03.2012Toimenpidealoite: Suurpetohavaintoja koskevat tiedot julkisiksi
13.03.2012Kirjallinen kysymys: Jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnoittelu
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämisen käytännön toimenpiteet
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävän ohjelman maksullisuus
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen kustannukset ja resurssien tehokas ohjaus kiusaamisen torjumiseksi
19.12.2011Puheenvuoro talousarviokeskustelussa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
19.12.2011Kirjallinen kysymys: Perinteisten juhlatraditioiden viettäminen kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa
16.12.2011Kirjallinen kysymys: Pellon luovutusvoiton väliaikainen verovapaus
14.12.2011Puhe liittyen hallituksen talousarvioesitykseen 2012
25.11.2011Kirjallinen kysymys: Raakamaidon suoramyynti
28.10.2011Kirjallinen kysymys: Susitilanne Varsinais-Suomessa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Härkäläntielle 13519 Somerolla
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Näytä lisää »