Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi

27.04.2022

Asiakasmaksukaton ohjelmistoavusteinen kokoaminen automaattisesti terveydenhuollon toimipisteistä ja kertymän valvonta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Tiedotusvälineissä olleen uutisoinnin perusteella kunnat ja kansalaiset odottavat paljon alueuudistukselta, kun ajatellaan ICT:hen liittyviä terveydenhuollon ohjelmistojen yhtenäistämisiä. Kansalaiset odottavat, että ensi vuonna tieto kulkee automaattisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eri toimipisteiden ja sairaaloiden välillä. ICT:n avulla on mainostettu toteutettavan lääkäreiden ja hoitajien vastaanottoja korvaavia etävastaanottojakin.

Valtioneuvoston 29.3. aluevaltuutetuille pidetyssä ICT-webinaarissa selvisi, että STM ja VM ovat jättäneet tavoitteet laatimatta alueiden yhtenäisille potilastietohallinto-ohjelmille ja alueet saavat huseerata omin päin kuten parhaaksi näkevät tässä alkukiireessä, jota on arveltu tulevaksi jo useita vuosia. Uudistus näkyy kuitenkin tulevan yhtä yllättäen kuin Ukrainan sota, kumpaankaan ei ole osattu varautua etukäteen.

Sosiaali -ja terveysministeriö on myöntänyt hyvinvointialueellemme ITC-järjestelyihin 19.191.951,31 euroa. Täältä pyydettiin liki puolet enemmän. Nyt kun alue yhtenäisenä hankkii ja päivittää ohjelmistoja, niin ohjelmistoyrityksiltä voisi myös vaatia vapaaehtoisia ohjelmistojensa kehittämisiä siten, että yhteensopivuus muiden alueella käytettävien ohjelmistojen kanssa paranisi. Tietysti pitää myös pyrkiä vähentämään samankaltaisia rinnakkaisia ohjelmia, jotta yhteensopivuutta ja yhteiskäyttöä voidaan parantaa, jotta työntekijöiltä vaadittava potilastietojen kirjaamistaakka vähenee, mutta tarpeelliset potilastiedot ovat silti paremmin saatavilla koko hyvinvointialueella kuin aikaisemmin.

Erityisesti haluamme korostaa, että kaikissa alueen julkisen terveydenhuollon toimipisteissä alueellamme asiakaskäynneistä kerättävät maksut koottaisiin heti, kun asiakas on laskunsa maksanut, ajantasaisesti päivittyvään tietokantaan ja samalla seurattaisiin ennakoivasti asiakasmaksukaton täyttymistä. Näin asiakkaalle ei edes lähetettäisi asiakasmaksukaton täyttymisen jälkeen maksukaton yli meneviä laskuja, jotta nykyisiltä palveluja ruuhkauttavilta turhilta laskujen lähettämisiltä ja liikamaksujen palautuksilta vältyttäisiin. Tämä vapauttaisi useita maksuhallinnon henkilötyövuosia käytettäväksi parempaan asiakaspalveluun. Kun tämä muutos toteutetaan, niin se näkyy kaikille paljon terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille tervetulleena parannuksena ja konkreettisena parannuksena toteutetusta alueuudistuksesta.

Viime aluevaltuuston kokouksen yhteydessä tehdystä ICT-tilannekatsauksesta jäimme kaipaamaan asiakastyöhön vaikuttavia konkreettisia parannuksia, joita tämän uuden sotealueen ICT-järjestelmien yhdistämisestä tulee verot ja kulut maksaville asiakkaille. Näihin palataan vielä useasti lähivuosina, kun lasketaan uudistuksen tuomia hyötyjä. Valitettavasti tilannekatsaus oli paneutunut vain hallintobyrokratiaan tarvittaviin ohjelmistosopimusten uusimisiin eikä niinkään uudistuksella tulevaisuudessa saavutettaviin hyötyihin. Odotamme, että tulevassa valmistelussa kiinnitetään enemmän huomiota ohjelmistojen hinta- ja laatukehitykseen. Myöskin ohjelmistojen käytettävyyteen, tehokkuuteen ja tarpeellisuuteen tulee kiinnittää valmistelussa enemmän huomiota.

Yhteistyötä on korostettava ohjelmistoja käyttämään joutuvan sote-henkilöstön kanssa ja myös aluevaltuutettujen tietoisuutta käytettävistä ohjelmistoista ja niiden kustannuksista tulee lisätä, jotta alueella kyetään tekemään oikeita päätöksiä hankintojen suhteen. ICT-kustannukset pitää pyrkiä pitämään kohtuullisella tasolla lisäämällä ohjelmistojen tilaajien osaamistasoa ja ymmärrystä niin ohjelmista kuin niiden käytöstä ja soveltuvuudesta joustavaan ja kiireiseen hoitotyöhön.


Perussuomalaisten valtuustoryhmä

14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen
14.04.2016Hallitusta harmittaa
06.12.2015Itsenäisyydenpäivän puhe Marttilan itsenäisyyspäiväjuhlissa
04.12.2015Hallitus tukkikoon veroparatiisikeinottelun!
10.09.2015Asiatietoa maahanmuutto- ja turvapaikkakeskusteluihin
06.08.2015Hallitus hapuilee
13.04.2015Vammainen henkilö ja omaishoitaja tarvitsevat tukemme
15.03.2015Paperittomien terveydenhuolto raukesi
06.03.2015Puheenvuoro uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
06.03.2015Kirjallinen kysymys: Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden tuottaminen Suomessa
25.02.2015Esittelypuheenvuoro lähetekeskustelussa: Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta
25.02.2015Kirjallinen kysymys: Ajoneuvoveron maksaminen
11.02.2015Perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa viljelijöiden eläkerahoja
11.02.2015Lakialoite: Omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttaminen
10.02.2015Puhkesiko uusi Turun tauti?
03.02.2015Kirjallinen kysymys: Potilashotellit ja liiketoiminta
30.01.2015Finnveran hallintoneuvoston perussuomalaiset jäsenet: Pienten yritysten rahoitus paranee
27.01.2015Salon synnytysosasto pitää säilyttää
20.01.2015Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset: Ilmastolaki toisi tullessaan lisäbyrokratiaa ja heikentäisi maamme teollisuuden kilpailukykyä
23.11.2014Viivästyykö sote-uudistus?
14.11.2014Kirjallinen kysymys: Liikennetraktoreilla tehtävät kuljetukset ja vähäisen toiminnan raja
30.10.2014Puhe Pohjoismaiden Neuvoston istunnossa
25.06.2014Kirjallinen kysymys: Maaseudun puhelin- ja verkkoyhteydet
25.06.2014Kirjallinen kysymys: VR:n lipunmyynti, asemat ja syöttöliikenne
03.06.2014Kirjallinen kysymys: Ulkomaalaisten rekkojen tiemaksut
11.04.2014Kirjallinen kysymys: Lapsiperheiden köyhyys ja matalan kynnyksen yrittämisen mahdollistaminen
08.04.2014Ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden Neuvostossa
11.03.2014Kirjallinen kysymys: Kelan hakemusten käsittelyajat ja hengityselinsairaiden ja allergisten lasten sopeutumiskursseille ilmoittautuminen
06.03.2014Avauspuheeni "Monitori 2014"-seminaarissa
04.02.2014Kirjallinen kysymys: Henkilötietojen käyttäminen miljoonabisneksen välineenä
19.12.2013Kirjallinen kysymys: Ikäihmisten velkaantuminen
25.10.2013Kirjallinen kysymys: Rikostaustaote määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa
18.10.2013Kirjallinen kysymys: Ylikansallisten järjestöjen rahoituksen julkisuus ja päättäjien sidonnaisuudet
27.09.2013Talousarvioaloite: Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Luotsausmaksujen yhtenäistäminen eri satamien välillä ja luotsaustoiminnan avaaminen alueelliselle kilpailulle
19.06.2013Kirjallinen kysymys: Vaikeasti vammaisen yhdenvertainen oikeus avunsaantiin
04.06.2013Kirjallinen kysymys: Matemaattisten aineiden opiskelu ja opettajien työllistyminen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen
28.05.2013Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Tuulivoimaloiden yhteisöveron kuntaosuuden jakoperuste
24.05.2013Kirjallinen kysymys: Kotimaisen tuulivoimatuotannon toimintaedellytysten parantaminen
23.05.2013Ryhmäpuhe: Suomi pidettävä jatkossakin elintarviketurvallisuuden kärkimaana
14.05.2013Kirjallinen kysymys: Opetushallituksen määrärahavaje, perustehtävistä selviytyminen ja sähköisen opiskelijavalintajärjestelmän toteuttaminen
19.10.2012Kirjallinen kysymys: Pienituloisten pankkiasioinnin palvelumaksut ja ikäihmisten henkilökohtainen neuvonta laskunmaksamisessa
05.10.2012Kirjallinen kysymys: Kala- ja ympäristötalouden koulutus
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen tutkimukseen maankäytön ristiriidoista kaupunkirakenteessa
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä
28.09.2012Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen
13.06.2012Lakialoite: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta
06.06.2012Lakialoite: Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
01.06.2012Kirjallinen kysymys: Lääkkeidenhakumatkan korvattavuus
01.06.2012Toimenpidealoite: Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
28.05.2012Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
25.04.2012Kirjallinen kysymys: Lintujen kevätmetsästys Ahvenanmaalla
30.03.2012Kirjallinen kysymys: Ristiriitaisuus susien määrässä
30.03.2012Toimenpidealoite: Suurpetohavaintoja koskevat tiedot julkisiksi
13.03.2012Kirjallinen kysymys: Jääkiekon MM-kisojen lippujen hinnoittelu
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämisen käytännön toimenpiteet
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävän ohjelman maksullisuus
02.03.2012Kirjallinen kysymys: Koulukiusaamisen kustannukset ja resurssien tehokas ohjaus kiusaamisen torjumiseksi
19.12.2011Puheenvuoro talousarviokeskustelussa, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
19.12.2011Kirjallinen kysymys: Perinteisten juhlatraditioiden viettäminen kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa
16.12.2011Kirjallinen kysymys: Pellon luovutusvoiton väliaikainen verovapaus
14.12.2011Puhe liittyen hallituksen talousarvioesitykseen 2012
25.11.2011Kirjallinen kysymys: Raakamaidon suoramyynti
28.10.2011Kirjallinen kysymys: Susitilanne Varsinais-Suomessa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Vehmaantien ja Kivikylän välisen tien peruskorjauksen suunnitteluun Mynämäellä
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Härkäläntielle 13519 Somerolla
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa
17.10.2011Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Näytä lisää »