Hyvinvointialueen rakenteita luodaan

14.04.2022

Kerron tässä sairaanhoitopiirin hankejohtajien ja projektipäälliköiden valmisteleman aluehallinnon tilasta. Alueella on menossa kuusi samanaikaista haastavaa valmisteluhanketta, kun pyritään saamaan sote- ja pelastusasioita selkeään ja toimivaan muotoon.

1. Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden hankkeessa keskitytään demokraattiseen hallinnon rakenteiden ja toiminnan järjestämiseen sekä konsernitalouteen, talouteen ja investointien suunnitteluun. Taloushallinto, palkanlaskenta ja henkilöstösiirrot ovat tämän hankkeen tärkeimmät ja kiireellisimmät asiat, jotka pitää saada valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä, että henkilöstö saa tammikuun palkkansa ajallaan.

Hallinnon yhteensopimattomat tietokoneohjelmat ja -järjestelmät ovat vielä pahasti hajallaan ja tuovat omat lisävaikeutensa kiireellisiin aikatauluihin, jotka ovat aiheutuneet uudistuksen myöhäisestä liikkeelle lähdöstä hyvinvointialueellamme. Tarvittavat sopimukset, hankinnat, tukipalvelut, kuntien omaisuuden siirrot alueelle, toimitilojen hankinta, asianhallinta kokonaisuudet, tietohallinnon organisoiminen, tieto- ja kyberturvallisuuden takaamisineen ovat haasteellisia.

2. Johtamisen ja osaamisen hankkeessa valmistelu etenee ja muutettu organisaatioluonnos on tätä kirjoitettaessa tulossa ti 12.4. aluehallituksen käsittelyyn. Muutoksella halutaan lautakunnille enemmän päätösvaltaa. Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi etenee rekrytointitoimikunnassa. Henkilöstöorganisaation rinnalla valmistellaan vaadittavia virkoja ja kelpoisuuksia.

Tehtävänkuvia suunnitellaan, johtamisen periaatteita ja prosesseja valmistellaan. Tavoitteena on laadukas, johtamista ja päätöksentekoa edesauttava tilannekuva. Alueen viestinnässä pyritään monipuoliseen oikea-aikaiseen viestintään. Yliopistollisuus pyritään saamaan mukaan hakemalla vahvaa tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen roolia järjestämistoimintoon.

3. Palvelujen järjestämisen hanke, jolle yhteistyössä johtamisen hankkeen kanssa kuuluu kliinisten tukipalveluiden ja asiakaspalveluhankintojen päättyvien sopimusten kartoitus ja palvelujen jatkuvuudesta huolehtiminen. Lisänä on lakisääteisten muutosten valmistelu mm. ohjaus- ja valvontamekanismeihin.

Tuleva tuotannon ohjaus sisältää palveluiden valvonnan ja ohjauksen periaatteet ja prosessit, omavalvonta- ja laadunhallintaohjelmat, palvelutuotannon valvontasuunnitelman, laatutyön kartoituksen ja yhteistyön valvontakeskushankkeen kanssa. Nämä pitää vielä sovittaa yhteen valvontalain uudistuksen, henkilöstöpolitiikan ja kielellisten oikeuksien osalta muiden hankkeiden kanssa.

4. Yhdyspinnat on hanke, jossa yhdyspinnalla kaksi tai useampi organisaatio tekevät yhteistä työtä, jossa korostuvat asiakkaan tarpeen mukainen palvelujen toteuttaminen, yhteiset tavoitteet ja selkeät vastuut työnjaossa. Yhteinen tekeminen edellyttää toimijoiden keskinäistä vuoropuhelua ja asioista sopimista. Kunta ja hyvinvointialue ovat kumpikin itsenäisiä toimijoita. Yhdyspinnat hanke valmistelee niiden tulevia verkostoja ja rakenteita.

5. ICT-hanke, johon STM on myöntänyt alueelle viime joulukuussa yhteensä 19.191.951,31 euroa. Saatu rahoitus kattaa 46,53% hyvinvointialueen vaatimasta ICT-muutoksensa kokonaiskustannuksista. Kriittisten hankkeiden toteuttamisella on kiire, jotta laitteet ja ohjelmistot toimisivat vuoden vaihteessa.

6. Palo- ja pelastustoimen hankkeen alueuudistus tehtiin vuonna 2004, mutta he ovat aktiivisesti mukana tässä valmistelussa.

Lauri Heikkilä
aluevaltuutettu (ps), Marttila

Julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 14.4.2022

14.10.2022Hyvinvointialueella vauhti kiihtyy
02.09.2022Hitaasti kiiruhtaen
22.07.2022Sotealueen järjestäytymistä ja tavoitteita
07.07.2022Naapurikaupunkiin rautatieasema!
05.07.2022Paimio asemakaupungiksi!
12.06.2022Hoitajamitoitus vesitetään - taas
10.06.2022Asiakasmaksukatto automaattiseen seurantaan
27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi

Siirry arkistoon »