Velvollisuus on mahdollisuus

10.08.2021

Velvollisuus on mahdollisuus, otsikoi SSS pääkirjoituksessaan 9.8.-21. Olen samaa mieltä pääkirjoituksen laatijan kanssa siitä, että ”Koulutuksen merkitys elämässä etenemiselle on niin suuri, että velvollisuus yhdistettynä maksuttomuuteen on mahdollisuus.” Perussyy tähän maan hallituksen tekemään muutokseen on ollut viime vuosina lisääntynyt nuorten kouluttautumisen keskeyttäminen, kun aiemmin säädetty 16 vuoden oppivelvollisuusikä on tullut täyteen. Keskeyttämisten vuoksi aivan liian suuri joukko maamme nuorista on jäänyt vaille toisen asteen tutkintoa.

Opintojen keskeytyksen syiksi on arvioitu kotien varattomuutta, vanhempien kiirettä ja työttömyyttä. Nämä yhdessä saattavat johtaa nuorten heikkoon koulumenestykseen, ahdistukseen, masennukseen ja motivaation puutteeseen. Myöskin kouluttautumattomien nuorten heikot työllisyysnäkymät vaikeuttavat nuorten työelämän aloittamista.

Harmikseni huomasin, että pääkirjoituksessa kerrottiin päätetyn, että ”Salon koulutuksen kuntayhtymän ammattiopistossa tietokonetta ei anneta oppilaiden käyttöön opintojen ajaksi, sillä ne eivät ole opintojen kokonaisvaltaisuuden kannalta yhtä tärkeitä kuin lukiossa”. Tämä mielestäni poikkeaa vahvasti maamme hallituksen yrityksestä motivoida nuoria jatkamaan ammattiopinnoissaan ja auttamisessa selviytymään tulevaisuuden haasteista, jatkuvasti lisääntyvistä digitaitojen osaamisvaatimuksista työelämässä. Yksilön selviytyminen yhteiskunnassamme vaatii sujuvaa luku- ja tietokoneen käyttötaitoa, että ihminen kykenee hoitamaan kaikki asiansa itsepalveluna netissä.

Voidaankin kysyä, että tässäkö tämä nyt oli? Enää ei tulisi lisätä nuorten eriarvoistavia kokemuksia koulutuksessa ja elämässä. Olisi tietysti ollut hyvä, että tänä vuonna kaikki alle 18-vuotiaat olisivat päässeet maksuttomaan koulutukseen, kunnes täyttävät 18 vuotta.

Yhteiskunnalta ja opettajilta vaaditaankin entistä huolellisempaa otetta nuorten motivoinnissa, opettamisessa ja arvostuksessa, jotta myös syrjäytyneet ja vähävaraiset nuoret näkevät koulutuksen ja tulevan työn mahdollisuutena parantaa elintasoaan ja päästä elämässään eteenpäin.

27.04.2022Aluevaltuustoaloite: Asiakasmaksukaton valvonta ja automatisointi
25.04.2022Valtuustoaloite: Vuokrarivitaloja kunnassa työtätekeville
25.04.2022Valtuustoaloite: Valtuuston kokousten videointi
14.04.2022Hyvinvointialueen rakenteita luodaan
28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus

Siirry arkistoon »