Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla

09.04.2019

Eläkeläiset ovat olleet aktiivisia vaalitoreilla. Päällimmäinen huoli heillä on vanhusten laitoshoidon nykytila ja vanhusten kohtelu hoitopaikoissa. Nykytilanteeseen on saatava merkittävä parannus, jotta vanhusten ja eläkeläisten kokema turvallisuuden tunne palautuu. Siitä hyötyvät myös heidän työssä käyvät sukulaisensa. Yhteinen sanoma on se, että eläkeläisten valmiiksi pientä toimeentuloa on leikattu jo tarpeeksi. Käteen jäävä osuus on liian pieni. Taitettu eläkeindeksi, takuueläkkeen pienuus ja korkeampi eläkkeiden verotus ovat kohtuuttomia. Nämä asiat on nostettava kevään hallitusneuvotteluihin.

Väestönkasvun hiipuminen huolettaa. Kuka maksaa tulevat eläkkeet? Uskon siihen, että hyvin hoidettu perhe- ja koulutuspolitiikka, työelämän joustot ja yhteiskunnalliset tukiverkostot rohkaisevat nuoria perustamaan perheen ja luovat uskoa tulevaisuuteen. Arvokeskustelua ja yhteisiä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan oikeudenmukaisemman järjestelmän luomiseksi.

Monet yhteiskuntapoliittiset ratkaisut kuten hyvät sote-, liikuntaa- ja kulttuuripalvelut hyödyttävät lapsiperheiden ohella myös eläkeläisiä. Palveluiden ja lääkkeiden tulee olla hinnaltaan kohtuullisia. Omavastuut sairaanhoito-, matka- ja lääkekorvauksissa voitaisiin niputtaa yhden omavastuun alle. Tämä helpottaisi toimeentuloa ja vähentäisi byrokratiaa. Sähkönsiirtomaksulla rahastamisen tulee loppua. Siirtomaksun tulee olla tasapuolinen kaikille asuinpaikasta ja asumismuodosta riippumatta. Sähkönsiirron perusmaksu on poistettava, se on kohtuuton paikoissa, joissa sähkön kulutus on vähäinen.

Eläkeläisten hyvinvointi ja turvallinen kotona asuminen tulee mahdollistaa. Hyviä esimerkkejä ovat nykyiset eläkeläisalennukset matkoihin, tapahtumiin, viriketoimintoihin, terveys- ja liikuntatapahtumiin. Kenkien ilmaiset liukuesteet ovat satsaus ikäihmisten terveyteen. Eläkeläiset ovat usein mukana erilaisissa järjestöissä vapaaehtoistyöntekijöinä ja toimivat omaishoitajina. Eläkeläisten panos yhteiskunnan hyväksi on suuri. Eläkeläisillä on merkittävä rooli yhteiskunnassamme, siksi eläkeläisten riittävästä toimeentulosta tulee huolehtia.

Lapsiperheiden on voitava tulevaisuudessakin itse päättää, että miten käyttävät hoitovapaansa ja järjestävät lastenhoidon. Yhteiskunnan taholta ei tule vaatia äitejä töihin silloin, kun lapset vielä tarvitsevat turvallista kotihoitoa. Vanhemmat voivat omilla päätöksillään parhaiten turvata perheensä toimeentulon.

28.12.2021Milloin Vate tiedottaa?
20.12.2021Valtuustoaloite: Suojateiden valaistuksen lisääminen taajama-alueilla
15.11.2021Valtuustoaloite: Linja-autopysäkin sadekatos Härkätien varteen Lammiontien kohdalle
10.08.2021Velvollisuus on mahdollisuus
27.07.2021Kyllä Vate hoitelee
26.04.2021Valtuustoaloite: Fysioterapeutin palvelujen saatavuus
01.06.2020Maakuntavaltuustoaloite: Valonian rahoitus tasapuoliseksi maakunnan asukasta kohti asuinkunnasta riippumatta
09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä

Siirry arkistoon »