Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?

15.11.2018

Sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän jäsenenä haluan tiedustella Aamulehdessä 12.11.-18 olleen uutisen ”Jopa menehtyneitä hoitajia kirjataan työvuorolistoille hoitajamitoituksen täyttämiseksi – Haamuhoitajien ilmiö on levinnyt Superin mukaan ympäri Suomea” vuoksi seuraavaa:

Mikä on hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa Lounais-Suomessa? Onko tarkastuksia tehty niin kunnallisissa kuin yksityisissäkin hoitopaikoissa? Onko potilasturvallisuutta vaarantaneita laiminlyöntejä ilmennyt ja onko ne korjattu?

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista määrää §23, että toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tämä omavalvonta on viime vuosina monissa yksiköissä pettänyt ja siksi viranomaisten olisikin syytä kiinnittää huomiota ko. lain §24, joka käsittelee viranomaisvalvontaa seuraavasti: ”Iäkkäille henkilöille tarkoitettujen palvelujen valvontaan ja toimenpiteisiin valvonnan yhteydessä havaittujen puutteiden korjaamiseksi sovelletaan, mitä sosiaalihuoltolain 55–57 §:ssä, yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 luvussa, kansanterveyslain (66/1972) 42–45 §:ssä ja yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 ja 5 luvussa säädetään.”

Kansanterveyslain 42 § (29.12.2005/1254) on seuraavan sisältöinen: “Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirasto voivat tarkastaa kunnan ja kuntayhtymän tässä laissa ja terveydenhuoltolaissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi lisäksi perustellusta syystä määrätä aluehallintoviraston tekemään tarkastuksen. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. (30.12.2010/1327)”

Tässä kansanterveyslain pykälässä on ilmeinen puute. Valvontaviranomaisen ei tarvitse tehdä mitään tarkastuksia, jos kansalaiset eivät valita ja tee ilmiantoja. Kansalaiset taas yleisesti luulevat, että korkeasti palkatut virkamiehet virastoissaan tekevät valvontatyötä automaattisesti ja pitävät huolta, että lakeja noudatetaan yhteiskunnassamme, etenkin kun palveluja järjestetään veronmaksajan kustannuksella. Nyt sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä maan hallituksen tulisi huolehtia lakimuutoksista, jotka tehostavat valvontaa.

Viime aikoina lehdistössä ja muussa julkisuudessa esiintyneiden tapausten pohjalta on ilmeistä, että tarvetta tarkastusten lisäämiselle on, etenkin nyt, kun iäkkäiden hoitoa ollaan yksityistämässä ja siirtämässä suuremmista kunnallisista laitoksista pienempiin yksiköihin.

Ystävällisin terveisin

Lauri Heikkilä
FT, erikoistutkija, maakuntavaltuutettu

09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen

Siirry arkistoon »