Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen

11.12.2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmän maakuntavaltuustoaloite 11.12.2017:

Varsinais-Suomessa virinneen positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen maakunnallisilla infra- ja koulutushankkeilla

Turun seudun kannalta tärkeänä liikennehankkeena voidaan pitää nykyisen kehätien KT40 nelikaistaistamisen loppuunsaattamista. Seudun asukkaisen ja elinkeinoelämän kehityksen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että tieurakka tehtäisiin kerralla kuntoon eikä vuosia tai vuosikymmeniä kestävinä pätkähankkeina.

Turun telakalle ja Uudenkaupungin autotehtaan työntekijöille olisi sujuvien rautatieyhteyksien rakentamisesta hyötyä. Jo pitkään hankelistalla ollutta ”tunnin juna-hanketta” Turun ja Helsingin välille pitää edistää maakunnan taholta. Lisäksi Turusta Uuteenkaupunkiin menevän radan peruskorjaaminen ja nykyaikaistaminen pitää aloittaa, että saadaan rata lisääntyvän työmatkaliikenteen ja kasvavan tavaraliikenteen käyttöön. Turun telakalle tulee raskaita teräslevyjä rautatiekuljetuksin. Tämä tarve pitää ottaa huomioon tulevissa Varsinais-Suomen ratahankkeissa.

Tulevaisuudessa parannetut ratayhteytemme voisivat palvella esimerkiksi puuraaka-aineen kuljetuksissa uusille sellu- ja biojalostustehtaille. Helsingin ja Turun välille suunnitteilla olevalla noin tunnin henkilöjunalla ei kuitenkaan saisi olla niin kiire, etteikö se pysähtyisi Salossa ja Paimiossa asiakkaiden kyytiin ottamista ja pois jättämistä varten. Sujuva junayhteys lisäisi merkittävästi työssäkäyntimahdollisuuksia Varsinais-Suomen alueella ja myös täältä pääkaupunkiseudulle. Sen myötä maakuntamme työllisyys, elinvoimaisuus ja houkuttelevuus lisääntyisivät.

Uutena Turun seutua virkistävänä ja paikallista turismia tukevana ratahankkeena pitää maakunnan kehityshankkeisiin lisätä radan rakentaminen Saramäestä edelleen Turun lentoasemalle.

Alueellamme tulee panostaa koulutuksen kehittämiseen ja uudistamiseen nykyiset ja lähitulevaisuuden osaamistarpeet ja työllistävät alat huomioon ottaen. Koulutuksen muutostarpeet tulee ottaa huomioon niin ammatillisessa-, ammattikorkeakoulu- kuin yliopistokoulutuksessakin. Uudelleen koulutuksia suunniteltaessa pitää ottaa erityisesti huomioon ammatillista koulutusta vaille jääneet alle 30-vuotiaat nuoret ja heidän työllistymisensä. Toisena kärkitavoitteena tulee olla erityisosaajien kouluttaminen alueemme yritysten tarpeisiin lisäämällä vuorovaikutusta yritysten, ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä. Perustettavan yhteistyöyliopistoverkon avulla toteutettavan koulutuksen ohessa ei saa unohtaa tarvetta perustaa paikallista koneenrakennus- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutusta Turun yliopistoon.

Ehdotamme, että maakunta perustaa osaajistaan tarvittavat työryhmät ja lähtee edistämään aktiivisesti edellä mainittuja infra- ja koulutushankkeita varsinaissuomalaisten ja Varsinais-Suomen parhaaksi.

09.04.2019Eläkeläisten ja lapsiperheiden asialla
11.02.2019Valtuustoaloite: Muovinkeräyspiste Marttilaan
23.01.2019Maksuhäiriöitä vähennettävä
11.01.2019Pikavippikulut kuriin
15.12.2018Valtuustoaloite: Omaishoitaja on kunnalleen lottovoitto
15.11.2018Avoin kirje aluehallintovirastolle: Hoitajamitoituksen tilanne vanhusten- ja sairaanhoidossa?
21.08.2018Ruokaturvaa on parannettava
17.08.2018Maataloussanastoa ei tarvitse poistaa
11.06.2018Maakuntavaltuustoaloite: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan riittävyys
11.12.2017Maakuntavaltuustoaloite: Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen ja vauhdittaminen

Siirry arkistoon »