Fyysikko

Ennenkuin tulin valituksi kansanedustajaksi, toimin mikroelektroniikan erikoistutkijana Turun yliopistossa. Olen ollut yliopistolla työssä 25 vuotta fysiikan ja elektroniikan assistentin, yliassistentin, tutkijan ja erikoistutkijan nimikkeillä.

Lisäksi olen toiminut sivutoimisena fysiikan tuntiopettajana Turun ammattikorkeakoulussa vuodesta 1990 lähtien.

Olen Fyysikkoseuran jäsen.

 

Fysiikanopettaja

Opetusansioiden portfolion kaavio

Opetustaito Ansiot
Pedagoginen koulutus Olen suorittanut Turun yliopistossa aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot matemaattisissa aineissa. Olen pitänyt harjoitustunnit peruskoulussa ja lukiossa arvosanalla hyvä (3) 19.5.1989
Opetustyössä hankittu käytännön kokemus Olen opettanut fysiikkaa ja fysiikan laboratoriotöitä Turun teknillisessä oppilaitoksessa ja nykyisessä ammattikorkeakoulussa vuodesta 1990 lähtien melkein jatkuvasti 4-6 tuntia viikossa.

Turun yliopistossa olen ohjannut assistentin toimen hoidatuksissa sekä fysiikan approbatur että cum laude harjoitustöitä vuosina 1987-1995

Vuosina 1995-1998 ohjasin elektroniikan ja tietotekniikan laboratoriossa elektroniikan harjoitustöitä.

Vuoden 2002 syksystä alkaen olen luennoinut Turun yliopistolla elektroniikan valmistukseen liittyviä kursseja Semiconductor Technology (7op/ 4 ov) ja Microsensors (8 op/5 ov)
Taito tuottaa oppimateriaalia Opetustyössä olen tarvittaessa tuottanut lisämateriaalia ja jonkin verran uudistanut pitämieni luentojen sisältöä. Työn pätkäluonteesta johtuen en ole tuottanut laajempia opintokokonaisuuksia.